Kullanıcı Gruplandırması - SmartRuling
SmartRuling Ana Sayfaya gider ...

Kullanıcı Gruplandırma

Kullanıcıları farklı isimlerde gruplara ayırabilirsiniz.

Kullanıcıların gruplandırması

BİLGİSAYARLARIN GRUPLANDIRMASI

SmartRuling ile Bilgisayar veya kullanıcıları dilediğiniz sayıda grup'a ayırabilir ve isimlendirebilirsiniz. Böylece izleme, takip, kural uygulama ve raporların oluşturulmasında büyük kolaylıklar elde edersiniz.

Özellikle büyük çaptaki işletmelerde her bir departmana farklı yöneticiler bakabilmektedir. SmartRuling uygulaması bu departman yapısını tam olarak uygulayabilir ve her bir departmana farklı yöneticiler atayabilmenize olanak sağlar.

Bir gruba atadığınız bir yönetici diğer bir grubun bilgisayar veya kullanıcılarını göremez ve yönetemez.